Ten second staircase [downloadable e-book]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher Fowler

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0553902725

ISBN-13: 978-0553902723

Ký hiệu phân loại: 823 English fiction

Thông tin xuất bản: New York : Bantam Books, 2006.

Mô tả vật lý: 356 p.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 90177

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH