Dung sai trong xây dựng : Tiêu chuẩn xây dựng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bộ xây dựng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.0218 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 2002

Mô tả vật lý: 104 tr. ; , 31 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9113

TCXD 209-1998 ( ISO 1803/1 :1985) Xây dựng nhà - Dung sai - Từ vựng - Thuật ngữ chungTCXD 193-1996 (ISO 7976/1 : 1989) Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm tra công trình và cấu kiện chế sẵn của công trìnhTCXD 210-1998 (ISO 7976/2 : 1989) Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm tra công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Vị trí các điểm đoTCXD 211-1998 (ISO 3443/8 : 1989) Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi côngTCXD 247-2001 (ISO 3443/1 : 1979) Dung sai trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu riêngTCXD 251-2001 (ISO 6284 : 1996) Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giói hạnTCXD 252-2001 (ISO 1803 : 1997) Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.021
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH