Thiết kế và thi công xây dựng : Tiêu chuẩn xây dựng 1998

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bộ xây dựng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.0218 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 1999

Mô tả vật lý: 160 tr. ; , 31 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9121

TCXD 213 : 1998 (ISO 6707-1 : 1989) Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chungTCXD 205 : 1998 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kếTCXD 206 : 1998 Cọc khoan nhồi - Yêu cầu về chất lượng thi côngTCXD 230 : 1998 Nền nhà chống nồm - Tiêu chuẩn thiết kế và thi côngTCXD 228 : 1998 Lối đi cho người tàn tật trong công trình.
* Phần 1 : Lối đi cho người dùng xe lăn - Yêu cầu thiết kếTCVN 4530 : 1998 Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kếTCXD 204 : 1998 Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.021
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH