Thép cốt bê tông : Tiêu chuẩn xây dựng 1998

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bộ xây dựng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.0218 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 2000

Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 31 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9128

TCVN 6284-1 : 1997 (ISO 6934-1:1991) Thép cốt bê tông dự ứng lực -
* Phần 1 : Yêu cầu chungTCVN 6284-2 : 1997 (ISO 6934-2:1991) Thép cốt bê tông dự ứng lực -
* Phần 2 : Dây kéo nguộiTCVN 6284-3 : 1997 (ISO 6934-3:1991) Thép cốt bê tông dự ứng lực -
* Phần 2 : Dây tôi và ramTCVN 6284-4 : 1997 (ISO 6934-4:1991) Thép cốt bê tông dự ứng lực -
* Phần 4 : DảnhTCVN 6284-5 : 1997 (ISO 6934-5:1991) Thép cốt bê tông dự ứng lực -
* Phần 5 : Thép thanh cán nóng có hoặc không xử lí tiếpTCVN 6285 : 1997 (ISO 6935-2:1991) Thép cốt bê tông - Thép thanh vằnTCVN 6286 : 1997 (ISO 6935-3:1991) Thép cốt bê tông - Lưới thép hànTCVN 6288 : 1997 (ISO 10544:1992) Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốtTCVN 6287 : 1997 (ISO 10655:1990) Thép thanh cốt bê tông - Thử uốn và uốn lại không hoàn toànTCXD 224 : 1998 (ISO 10065:1990 E) Thép dùng trong bê tông cốt thép - Phương pháp thử uốn và uốn lại.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.021
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH