Pharmacotherapy : a pathophysiologic approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joseph T DiPiro

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 615.58 Drug therapy

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical, 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 91795

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH