Giáo dục học thể thao

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kunath P. Nguyễn Quý Bình, L Paul, Phạm Đình Bẩm, Trương Anh Tuấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 796.071 Education

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao, 1998

Mô tả vật lý: 359 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 92037


   - Chương 1: Đối tượng và nhiệm vụ của giáo dục học thể thao

   - Chương 2: Mối quan hệ giữa xã hội , cá nhân, hoạt động thể thao thành tích cao và giáo dục cộng sản chủ nghĩa

   - Chương 3: Huấn luyện là một quá trình sư phạm

   - Chương 4: Mục tiêu của đào tạo thể thao và giáo dục cộng sản chủ nghĩa

   - Chương 5: Nội dung của đào tạo thể thao và giáo dục cộng sản chủ nghĩa

   - Chương 6: Tập thể xã hội chủ nghĩa

   - Chương 7: Nội dung và phương pháp lập kế hoạch huấn luyện thể thao và giáo dục cộng sản chủ nghĩa

   - Chương 8: Sự gương mẫu và uy tín cá nhân của HLV và cán bộ trong thể thao thành tích cao

   - Chương 9: Sự phối hợp của các lực lượng giáo dục trong quá trình đào tạo TT và giáo dục cộng sản.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31C
Sai Gon Campus
11B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 796.071
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH