Quản lý và xử lý bùn thải

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 1

Tác giả: Nguyễn Tấn Phong

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.364 Sewage sludge disposal

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2012

Mô tả vật lý: 345tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 92097

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23A
Sai Gon Campus
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.364
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH