From Birdland to Broadway : scenes from a jazz life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bill Crow

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195069889

Ký hiệu phân loại: 781.65 +Jazz

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 1992.

Mô tả vật lý: viii, 273 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 92639

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH