Secrets of nature : astrology and alchemy in early modern Europe

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anthony Grafton, William R Newman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0262140756

Ký hiệu phân loại: 133 Specific topics in parapsychology and occultism

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, 2001.

Mô tả vật lý: 443 p. : , ill. (1 col.) ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 92669

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH