Longman student grammar of spoken and written English

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Douglas Biber, Susan Conrad, Geoffrey N Leech

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0582237262

ISBN-10: 0582237270

ISBN-13: 978-0582237261

ISBN-13: 978-0582237278

Ký hiệu phân loại: 425 Grammar of standard English Syntax of standard English

Thông tin xuất bản: Harlow : Longman, 2005

Mô tả vật lý: vii, 487 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 92805

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH