Advanced speaking skills

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Arnold, Jeremy Harmer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0582515106

Ký hiệu phân loại: 428.2 Grammar-Prescriptive Approach--Standard English usage

Thông tin xuất bản: London : Longman , 1978

Mô tả vật lý: xxii, 103 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 92806

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH