Danh mục và tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 . Tập 1 - Các chương trình đề tài Khoa học công nghệ ( KC )

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 602 Miscellany

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001

Mô tả vật lý: 464 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9283

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
19D
Sai Gon Campus
6A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 602.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH