Organizational behavior 1, Essential theories of motivation and leadership

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John B Miner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0765615231

ISBN-13: 978-0765615237

Ký hiệu phân loại: 302.35 Social interaction in complex groups

Thông tin xuất bản: Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, 2005

Mô tả vật lý: xv, 416 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 92895

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH