Biophysical foundations of human movement

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bruce Abernethy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1450431658

ISBN-13: 978-1450431651

Ký hiệu phân loại: 612.7 Musculoskeletal system, integument

Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics, 2013.

Mô tả vật lý: xiii, 394 p. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93035

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH