Process/Industrial Instruments and Controls Handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M. Considine Douglas, K. McMillan Gregory

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0070125821

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 1999

Mô tả vật lý: 834 tr. ; , 30 cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 9307

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH