La théorie de la décision

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Kast

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 2707137693

Ký hiệu phân loại: 658.40301 Executive management

Thông tin xuất bản: Paris : La Découverte, 2002

Mô tả vật lý: 121 p. : , ill. ; , 18

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93169

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH