Application of HAZOP and What-If safety reviews to the petroleum, petrochemical and chemical industries

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dennis P Nolan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0815513534

Ký hiệu phân loại: 660.2804 General topics in chemical engineering

Thông tin xuất bản: New Jersey : Noyes Publications, 1994

Mô tả vật lý: 128 tr. ; , 30 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9324

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH