Positive intelligence : why only 20% of teams and individuals achieve their true potential and how you can achieve yours

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shirzad Chamine

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1608322785

ISBN-13: 978-1608322787

Ký hiệu phân loại: 150.198 Other systems

Thông tin xuất bản: Austin, TX : Greenleaf Book Group Press, 2012

Mô tả vật lý: 227 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 93577

Chamine exposes how your mind is sabotaging you and keeping your from achieving your true potential. He shows you how to take concrete steps to unleash the vast, untapped powers of your mind.
Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH