The polio wars : Sister Elizabeth Kenny and the golden age of American medicine

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Naomi Rogers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0195380590

ISBN-13: 978-0199334131

ISBN-13: 978-0199701469

Ký hiệu phân loại: 614.5 Incidence of and public measures to prevent specific diseases and kinds of diseases

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2014

Mô tả vật lý: xxxi, 456 pages : , illustrations ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93639

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH