Do-it-yourself family [downloadable e-book] : fun and useful home projects the whole family can make together

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eric Stromer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0307483924

ISBN-13: 978-0307483928

Ký hiệu phân loại: 643 Housing and household equipment

Thông tin xuất bản: New York : Bantam Books, 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93667

The genius of Eric Stromer's book is showing that do-it-yourself projects are a wonderful way to bring your family together. While enjoying each other's company, you learn how to set reachable goals and to build a little confidence along the way.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH