Protein power [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary Dan Eades, Michael R Eades

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 030757380X

ISBN-13: 978-0307573803

Ký hiệu phân loại: 613.2 Dietetics

Thông tin xuất bản: New York : Bantam Books, 1999

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93672

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH