The stories of John Cheever [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Cheever

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0307743985

ISBN-13: 978-0307743985

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books, 2010.

Mô tả vật lý: 1 online resource (793 p.)

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 93678

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH