Peterson's egghead's guide to vocabulary elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cara Cantarella

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0768937398

Ký hiệu phân loại: 428.1 Words (consonants, vowels; spellers)--English language

Thông tin xuất bản: Lawrenceville, N.J. : Peterson's Pub. , 2013

Mô tả vật lý: iii, 235 s. : , col. ill

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 93864

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH