Healing through exercise [electronic resource] : scientifically proven ways to prevent and overcome illness and lengthen your life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jörg Blech

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0786752173

ISBN-13: 978-0786752171

Ký hiệu phân loại: 615.8 Specific therapies and kinds of therapies

Thông tin xuất bản: New York : Humana Press, 2016

Mô tả vật lý: 1 online resourc

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93870

Includes bibliographical references (p. 199-222) and inde
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH