Hardstyle abs [electronic resource] : hit hard, lift heavy, look the part

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pavel Tsatsouline

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 613.71 Exercise and sports activities

Thông tin xuất bản: Little Canada, Minn. : Dragon Door Publications, 2012

Mô tả vật lý: 131 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93907

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH