The diet dropout's guide to natural weight loss : find your easiest path to naturally thin

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stan Spencer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0983571708

ISBN-13: 978-0983571704

ISBN-13: 978-0983571711

Ký hiệu phân loại: 613.2 Dietetics

Thông tin xuất bản: Riverside, Calif. : Fine Life Books, 2013

Mô tả vật lý: xvi, 131 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93914

"With this book you will create your own weight loss plan - your easiest path to naturally thin." -- Back cover
Includes bibliographical references (p. 113-126) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH