The Men's Fitness exercise bible : 101 best workouts to build muscle, burn fat, and sculpt your best body ever!

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sean Hyson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0989594017

ISBN-13: 978-0989594011

Ký hiệu phân loại: 613.71 Exercise and sports activities

Thông tin xuất bản: New York : Galvanized, 2013

Mô tả vật lý: xv, 340 pages : , color illustrations ; , 24 c

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93918

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH