Juicing and smoothies for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pat Crocker

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781118387498 :

Ký hiệu phân loại: 641.875 Nonalcoholic beverages

Thông tin xuất bản: Toronto : J. Wiley and Sons Canada, 2012.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93955

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH