Java network programming [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elliotte Rusty Harold

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.2762 Programming for specific types of computers, for specific operating systems, for specific user interfaces

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly, 2013

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 v.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 94047

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH