Fitness professional's handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Edward T Howley, Dixie L Thompson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1450411177

ISBN-13: 978-1450411172

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics, 2012

Mô tả vật lý: xi, 596 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 94053

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH