Dynamic dumbbell training [electronic resource] : the ultimate guide to strength and power training with Australia's Body Coach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Collins

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841267031

ISBN-10: 1841269174

ISBN-13: 978-1841267036

ISBN-13: 978-1841269177

Ký hiệu phân loại: 613.713 Weight lifting

Thông tin xuất bản: Maidenhead : Meyer & Meyer Sport (UK), 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource (271 p.) : , col. ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94250

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH