A concise public speaking handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven A Beebe, Susan J Beebe

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0205897215

ISBN-13: 978-0205897216

Ký hiệu phân loại: 808.5 Rhetoric of speech

Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2015

Mô tả vật lý: 280 pages : , illustrations ; , 22 c

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 94310

Includes bibliographical references (page 250-257) and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH