Chemistry : the central science

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Theodore L Brown

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321910419

ISBN-10: 0321962397

ISBN: 9780321910417 (student edition)

ISBN: 9780321962393 (instructor's resource copy)

Ký hiệu phân loại: 540 Chemistry and allied sciences

Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2015

Mô tả vật lý: 1 volume (various pagings) : , color illustrations ; , 29 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 94322

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH