Structure and architecture [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Angus J MacDonald

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0080518060

Ký hiệu phân loại: 624.1 Structural engineering and underground construction

Thông tin xuất bản: Oxford : Architectural Press, 2001.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiii, 151 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94358

Includes bibliographical references (p. 124-127) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH