Emerging markets and the global economy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mohamed El Hedi Arouri, Sabri Boubaker, Duc Khuong Nguyen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0124115497

ISBN-13: 978-0124115491

Ký hiệu phân loại: 330.91724 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston ; Heidelberg ; London ; New York ; Oxford ; Paris ; San Diego ; San Francisco ; Singapore ; Sydney ; Tokyo : Elsevier : Academic Press, 2014

Mô tả vật lý: xlix, 875 pages : , illustrations ; , 25 c

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 94467

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH