Making isometric social real-time games with HTML5, CSS3, and Javascript [ressource électronique]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mario Andrés Pagella

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1449309664

Ký hiệu phân loại: 794.8 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O’Reilly Media, Inc, 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 94622

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH