Learning iOS programming

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alasdair Allan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1449359345

ISBN-13: 978-1449359348

Ký hiệu phân loại: 004.167 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly 2013

Mô tả vật lý: xiv, 434 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 94627

Describes how to use Xcode tools, the Objective-C programming language, and the core frameworks to build several sample applications.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH