Learning to photograph Volume 1, camera, equipment, and basic photographic techniques elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cora Banek, Geo Banek

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 770 Photography, photographs, computer art

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, CA : 2013

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 b.) : , il

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 94675

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH