Olive oil : chemistry and technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dimitrios Boskou

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 189399788X

ISBN-13: 978-1893997882

Ký hiệu phân loại: 664 Food technology

Thông tin xuất bản: Champaign, Ill. : AOCS Press, 2006

Mô tả vật lý: xi, 268 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94698

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH