French all-in-one for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eliane Kurbegov

Ngôn ngữ: eng ; fre

ISBN-10: 1118228154

ISBN-13: 978-1118228159

Ký hiệu phân loại: 448.3 Standard French usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2012

Mô tả vật lý: xx, 695 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 sound disc (digital ; 4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 94755

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH