The evolution of useful things [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Henry Petroski

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0307773051

ISBN-13: 978-0307773050

Ký hiệu phân loại: 609 Historical, geographic, persons treatment

Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books, 1994.

Mô tả vật lý: 1 online resource (265 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94799

Examines how everyday things came to be invented and patented.
Includes bibliographical references (p. 251-259).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH