The science of evil [electronic resource] : on empathy and the origins of cruelty

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Simon Baron-Cohen

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 152.4 Emotions

Thông tin xuất bản: New York : Basic Books , 2011

Mô tả vật lý: xi, 240 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 94814

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH