The shape of inner space [electronic resource] : string theory and the geometry of the universe's hidden dimensions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven J Nadis, Shing-Tung Yau

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0465022669

ISBN-13: 978-0465022663

Ký hiệu phân loại: 530.1 Theories and mathematical physics

Thông tin xuất bản: New York : Basic Books , 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (xix, 377 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 94824

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH