The actor's survival handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christine Ozanne, Patrick Tucker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0878301747

ISBN: 0878301755 (pbk.)

ISBN-13: 978-0878301744

ISBN: 9780878301751 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 792.02 Techniques, procedures, apparatus, equipment, materials, miscellany

Thông tin xuất bản: New York ; London : Routledge, 2005.

Mô tả vật lý: xxvi, 334 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 94874

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH