Human [downloadable e-book] : the science behind what makes us unique

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael S Gazzaniga

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0061691836

ISBN-10: 0061691844

ISBN-13: 978-0061691836

ISBN-13: 978-0061691843

Ký hiệu phân loại: 612.8233 Nervous system Sensory functions

Thông tin xuất bản: Pymble, NSW ; New York : HarperCollins e-books, 2008.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94876

Includes bibliographical references (p. [391]-431) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH