Introduction to Java programming : comprehensive version

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Y. Daniel Liang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0133761312

ISBN-13: 978-0133761313

Ký hiệu phân loại: 005.13 Programming languages

Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2015

Mô tả vật lý: xxii, 1320 pages : , illustrations (come color) ; , 26 c

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 95057

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH