Thiết kế xây dựng hệ thống cấp nước cho khu công nghiệp Việt Hóa Đức Hòa III Long An, công suất 15.000 m3 ngày/đêm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Công Hào, Phạm Lê Hữu

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.1 Water supply

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 152tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 95094

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.100
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH