Nguyên lý máy . T.1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đinh Gia Tường, Tạ Khánh Lâm

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.811 Physical principles

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2005

Mô tả vật lý: 34827 tr. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9512

1. Cấu trúc cơ cấu2. Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp3. Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp - bài tính vị trí4. Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp - bài tính vận tốc và bài tính gia tốc5. Phân tích lực cơ cấu phẳng toàn khớp thấp 6. Cân bằng máy7. Ma sát trong khớp động8. Chuyển động thực của máy9. Cơ cấu cam phẳng10. Cô cấu bánh răng phẳng11. Cơ cấu bánh răng không gian12. Hệ thống bánh răng13. Cơ cấu truyền động đai14. Cơ cấu có truyền động đặc biệt.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.811
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH