Logistics management and strategy : competing through the supply chain

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alan Harrison, Remko I. van Hoek

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0273712764

ISBN-13: 978-0273712763

Ký hiệu phân loại: 658.5 Management of production

Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Prentice Hall Financial Times, 2008

Mô tả vật lý: xxiv, 316 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 95246

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH