Điều khiển cân bằng tàu thủy khi có sự dịch chuyển hàng hóa

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Ngọc Đạt, Võ Hoàng Duy

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 623.865 Safety equipment

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 78tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 95425

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH